Upphandlingar – vad ska en kommun tänka på?

Digitalt seminarium den 13 februari 09:00-10:00 inom ramen för Mälarnätverket för projektutveckling. Nätverket drivs av Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters.

  • Hur kravställer man i upphandling så att man får rätt kompetens
  • Hur blir man tydlig när man beskriver uppdraget, referensuppdrag och CV
  • Att tänka på när man går igenom kvalificeringskrav

Maria Elfström från Upplands-Bro kommun berättar om en upphandling av kartering av våtmarker med efterföljande gemensam diskussion.

Kontakt: elin.angman@lansstyrelsen.se