Cyano Alert – varningstjänst för algblomningar

Appen Cyano Alert

Cyano Alert är en tjänst för att bevaka algblomningar i Mälaren. Tjänsten innebär i korthet att de kommuner och vattenverk som har anslutit sig får information för de platser man har valt att bevaka. Det rör sig om badplatser och intagsplatser för råvatten till dricksvattenproduktion. Information samlas in dagligen från satellitbilder, analyseras och skickas ut dagligen, med varning vid eventuellt höga koncentrationer.

Mälarens vattenvårdsförbund har provat tjänsten sedan sommaren 2020. Vi på vattenvårdsförbundet kan också, tack vare Cyano Alert, använda data för hela Mälaren för att se hur algblomningarna rör sig över sjön vid olika tider och förhållanden. Detta ger oss ett tydligare underlag för utbredningen i Mälaren för att hitta problemområden och bidrar förhoppningsvis till att lättare hitta vilka områden där åtgärder behöver vidtas för att minska algblomningarna.

Tack vare Cyano Alert har vi ett bra komplement till de algprover som nu tas på många platser i Mälaren ungefär en gång i månaden, sedan många år tillbaka.

Även tillgänglig för allmänheten

Det finns även en app (Android) för ”senaste nytt” och möjlig återkoppling med observationer i fält. I den kan vem som helst gå in och få information om algkoncentrationen för valbar plats inom Mälaren. Du kan alltså få information direkt om algkoncentrationen vid ditt eget badställe, eller rastställe för hunden.

Appen finns att ladda ner gratis på Google Play