Publikationer

Om du vill spara ett dokument till din hårddisk, högerklicka på ikonen och välj ”Spara mål som…”

Malaren 2017, 8 MB

Resultatrapport från Mälarövervakningen 2017. Prover analyserade med data från fysikalisk-kemiska analyser av vatten, växtplankton, djurplankton och bottenfauna. Totalt 32 provplatser, men alla prover är inte tagna på samtliga platser.