Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket 13 oktober 2015 på Jällagymnasiet utanför Uppsala

13 Oktober 2015 genomförde förbundet tillsammans med LRF, Uppsala kommun och SLU en inspirationsdag om kommunernas medverkan i åtgärdsarbetet för att minska växtnäringsläckage från lantbruket. Nedan finns dokumentationen från dagen.

Såhär såg programmet ut: Inbjudan + program lantbrukssem uppd 8 okt
Utvärdering och en sammanställning av projektidèer som bollades fram under lunchen finns här: 151013 Utvärdering Inspirationsdag

Presentationer
1. David Liderfelt, Mälarens vvf
2. Martin Larsson, Vattenmyndigheten
3. Eleonor Marcusson, LRF Mälardalen
4. Jonas Johansson, Kävlingeåns vvf
5. Ernst Witter, Länsstyrelsen Örebro
6. Gun L och Fredrik A, Västervik
7. Lovisa, Helena, SLU o Katarina, JoV

151013_David
Ett 60-tal personer, främst kommuntjänstemän och lantbrukare, tog sig till Jällgymnasiet utanför Uppsala