Seminarieserie 2014

Dokumentation från seminarierna finns längst ned på sidan.

Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en lyckad seminarieserie riktad till kommunerna runt Mälaren (läs mer).

Som en fördjupning och breddning av denna insats kommer förbundet att anordna seminarier även under 2014, framför allt inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner (MER).

Ett seminarium om miljögifter genomförs också i samarbete med Svealands kustvattenvårdsförbund m fl.

Håll utkik i aktivitetskalendern som uppdateras vartefter när datum och program blir klara. Information om seminarierna kommer också att skickas ut till kommunerna via e-post och även synas på förbundets Twitter.

De planerade seminarierna är:
27 maj – Kommunal vattenplanering
4 juni – Åtgärder inom jordbruket, bussresa
11 september – Fria vandringsvägar för fisk
18 September – Förorenade sediment
14 Oktober – Dagvatten
5 november – Miljögifter i akvatisk miljö
Januari 2015 – Åtgärder inom jordbruket, seminarium

Dokumentation från seminarierna:

5 november – Miljögifter i akvatisk miljö
1. Karl Lilja, Aktuellt om miljögifter nationellt
2. Håkan Johansson, Aktuellt om miljögifter regionalt
3. John Lindgren, Miljögiftstudier i Mälaren – en sammanställning
4. Magnus Karlsson, Miljögifter i fisk i kusten och östra Mälaren
5. Tomas Victor, Läkemedel i fiskgalla
6. Johanna Borgendahl, Läkemedel i fisk
7. Sven Ahlgren, PFOS i Uppsalaåsens grundvatten
8. Christian Weyer, Miljösamverkan i Stockholm län – Småbåtshamnar (TBT)
9. Anna Kruger och Britta Eklund, Västerås stad – Samarbetsprojekt med båtklubbarna om mätningar av TBT
10. Stina Thörnelöf, Samarbetet runt Bällstaån
11. Anna Åhr Evertson, Samarbetet inom Oxunda vattensamverkan
12. Arne Jamtrot, Hur kan man jobba förebyggande med kemikaliefrågorna i kommunerna
13. Helen Barda, Regional strategi för giftfri miljö i Stockholms län
14. Ingrid Hägermark, Hur ser mätprogrammet för Mälaren ut idag

14 oktober – Dagvatten- teknik och juridik
Minnesanteckningar seminarium dagvatten

1. David Liderfelt Mälaren en sjö för miljoner
2. Pia Ekström Sundbybergs stad
3. Eva Vall Stockholms vatten
4. Jonas Andersson WRS Uppsala
5. Astrid Grinell Dagvattenguiden
6. Jonas Christensen Ekolagen
8. Karin Palmqvist Miljösamverkan Stockholms län Handläggarstöd

18 september – En dag om hantering av förorenade sediment
Lisa Granström och Jenny Sivarts, Förorenade sediment i Sala
P-O Samuelsson Sala del 1AB
P-O Samuelsson Sala del 1B
P-O Samuelsson Sala del 2
Sara Andersson _muddring av Hemfjärden

11 september – Levande åar och fiskrika stadsparker (fria vandringsvägar för fisk)
Minnesanteckningar Seminarium MER Levande åar och fiskrika parker

2. Lars-Erik Dahlin Vision Eskilstunaån
3. Lars Pettersson Förslag Eskilstunaån
5. Anders Larsson Inspirerande exempel
6. Anders Skarstedt Lagens krav
7. Anders Skarstedt Vattenverksamhetsutredningen
8. Sara Frödin Nyman Vattendirektivet i praktiken
9. Anders Larsson Aspen leker åter i Fyrisån
10. Ulrika Heidesjö Norrköpings Strömpark
12. Mats Lindberg Samverkan biol mångfald
13. Olle Calles Flyktvägar och nedströmsvandring
14. Ulrika Beijer Strömparken
16. Johan Persson Aspens uppväxtlokaler
17. Anders Larsson Fri fiskvandring Mälaren-Saltsjön

27 maj
1_David_L_MER_Mälaren en sjö för miljoner
2_Malin_PVM_åtgärdsprogram
3_Mikael_G_VM_åtgärdsunderlag
5_Christina_S_Vattenförvaltning_Kungsör
6_Magnus_S_Handlingsplan_Stockholm

grupparbete

4 maj (bussresa om växtnäringsläckage från lantbruket)
Louise Casparsson-Larsén, Springsta Säteri
Martin Larsson, Vattenmyndigheten

David van Alphen de Veer från Hushållningssällskapet (tv) berättar om fosfordammen vid Brunnby (th):

IMG_5774 IMG_5770

Bodil Bardosson Lind från Tillingen Lundby utanför Enköping berättar om sina planer på en våtmark på sin fastighet:

IMG_5759