Vad är projektet Mälaren – en sjö för miljoner

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) är ett projekt som ska ge fler och bättre åtgärder för vattnet i Mälaren och dess tillrinnande vatten. Projektet startade 2013 med en första etapp. Från och med 2015 har en ny etapp inletts som kommer att pågå till 2021.

Här nedan kan du se en film som kortfattat beskriver projektet, vad det innebär och hur det är tänkt att gå till.

MER (etapp 2) finansieras i dagsläget av 22 kommuner i Mälarens avrinningsområde: Uppsala, Kungsör, Sundbyberg, Strängnäs, Sala, Västerås, Heby, Upplands-Väsby, Sollentuna, Smedjebacken, Köping, Eskilstuna, Upplands-Bro, Nykvarn, Håbo, Hallstahammar, Norberg, Södertälje, Östhammar, Enköping, Täby och Fagersta.

MER_Färg_300dpi

Karta över medverkande kommuner inom MER.

Varför har Mälaren – en sjö för miljoner startats?
Utmaningarna för Mälarens vattenkvalitet blir allt större. 2015/2021 ska god ekologisk status/potential och god kemisk status vara uppnådd i Mälarens olika delar, samtidigt som befolkningen i regionen ökar. Kommunerna har genom Vattenmyndighetens åtgärdsprogram fått ett stort ansvar i detta arbete. Mälarens vattenvårdsförbund har därför initierat Mälaren – en sjö för miljoner för att stötta åtgärdsarbetet.

Vad görs inom Mälaren – en sjö för miljoner?
Inom MER har 11 seminarier och två projektutvecklingsträffar genomförts sedan 2013. Dokumentation från seminarierna finns här för 2013 och här för 2014. Under 2015 och 2016 kommer förbundet att fortsätta genomföra seminarier. Håll utkik i aktivitetskalendern.

MER har deltagit i flera projektutvecklingsprocesser och blivit beviljat ekonomiskt stöd. Vattenmyndigheten har bidragit med 100 000 kr under 2014 för att genomföra seminarierna. Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med dels 600 000 kr för att utveckla MER och 150 000 kr för genomförandet av ansökan av LIFE IP North Baltic. MER har även deltagit i två projekt finansierade av tillväxtverket som lett fram till ansökningar om EU-projekt.

MER kommer under 2015 och 2016 att fortsätta driva på och medverka i ansökningsprocesser.

MER sammanställde under 2014 fram en vattenprojektbank med på påbörjade, planerade och önskade vattenprojekt hos kommuner i Mälarens avrinningsområde. Projektbanken kommer att utvecklas och uppdateras under 2015 och 2016.

DOKUMENT

Brevet med erbjudande om medverkan i etapp 2 av Mälaren – en sjö för miljoner: Brev_kommuner MER etapp2 inscannad

Projektbeskrivning för etapp 1: Projektbeskrivning MER 20140305.

Kontaktuppgifter
Projektet har sitt sekretariat på Mälarens vattenvårdsförbunds kansli på Länsstyrelsen i Västmanland, se kontaktuppgifter under huvudrubriken Kontakt.