Fisk i Mälaren

Susanna_Vesterberg_asp_beskuren
Asp i ett av Mälarens tillflöden – Hedströmmen. Foto: Susanna Hansen

Under 2014 tas en populärvetenskaplig rapport om fisk och fiske i Mälaren fram av SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet. Rapporten ska vara klar i oktober och syftet är att ge ett helhetsperspektiv på fisk i Mälaren. Rapporten ska vara lättillgänglig och intressant för många ohc de undersöknignar som görs av fisk ska lyftas fram.

Under våren 2014 planeras innehållet i rapporten och det går bra att komma med önskemål om innehåll i rapporten. Projektledare hos SLU kommer Ulrika Beier (ulrika.beier@slu.se) att vara.

Läs mer om innehållet i den kommande rapporten:
Sara Bergek_Fisk och fiske i Mälaren_MVVF_2014_innehåll_SB