Seminarieserie 2013

Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en seminarieserie vid fem tillfällen riktad till kommuner och andra aktörer i Mälarens närhet. Genomförandet skedde med stöd av Vattenmyndigheten och Mälardalsrådet. Vid seminarietillfällena har även olika medarrangörer engagerats. Inbjudan, program och dokumentation samlas på den här sidan. De fyra fokusområdena för seminarieserien var:

– Övergripande kommunal vattenplanering
– Storskaligt och småskaligt VA i vattenplaneringen
– Dagvatten i vattenplaneringen
– Jordbruk och vatten i vattenplaneringen

1 Seminarium om övergripande kommunal vattenplanering, del 1
Det första seminariet genomfördes i Eskilstuna 20 februari och blev väldigt välbesökt. Ca 70 personer hade sökt sig till Eskilstuna för att få ge synpunkter och lära mer om kommunal vattenplanering.
gruppdiskussioner20feb2013
Här nedan finns de presentationer som visades under dagen:

Program_Seminarium_Vattenplanering_20_februari_2013
1 Susanna Vesterberg Mälaren en sjö för miljoner
2_Mats_Johansson_Vad_menar_vi_med_vattenplanering
3_Lars-Erik_Dahlin_Vattenplanearbetet_Eskilstuna_2013-_01-20
4 Gunilla E Jenny S Salas Vattenplanering nästa steg för oss
5_Mats_Wallin_Vattenmyndigheten_Vattenplanering
6_Susanna_Vesterberg_Länsstyrelsen_många_roller
7 Susanna Vesterberg Seminarieseriens innehåll 2013

2 Seminarium om övergripande kommunal vattenplanering, del 2
Den andra delen i seminarieserien handlade också om övergripande kommunal vattenplanering, men vände sig i första hand till politiker och chefer. Seminariet genomfördes i Västerås 12 april i samarbete med Västerås stad.

Inbjudan_Program_Seminarium_12_april
Susanna Vesterberg Mälaren en sjö för miljoner
Gunilla Lindgren vad innebär vattendirektivet
Carin Lidman David Liderfelt Vattenplanering västerås
Johan Magnusson Vattenplanering Upplandsväsby
Mats Johansson Olika styrdokument
Sammanställning av frågor under seminariet
Frågor_Seminarium

3 Seminarium om jordbruk och vatten i vattenplaneringen
Seminariet om jordbruk och vatten genomfördes 13 juni i samarbete med LRF och Enköpings kommun, där seminariet även genomfördes. Ett regnigt fältbesök ingick också under dagen.
fältbesök_seminarium_juni2013
Presentationerna mm från dagen finns här nedan:

Inbjudan och program lantbruket i vattenplaneringen 13 juni
1_Mats Johansson_Intro_seminarium_13 juni
2_SusannaHansen_Mälaren_en_sjö_för_miljoner
3_Martin Larsson_Lantbruket och vattenmiljön
4_Maria Lundin_kommunens roll och ansvar lantbruk_Enköping
5 David Liderfelt kommunen och lantbruket
6 Martin Larsson VM kostnadseffektivitet Lillån
IVL:s utvärdering av tillsynens effekt (dokument)

4 Seminarium om dagvatten i vattenplaneringen
Seminariet om dagvatten genomfördes 3 oktober i Uppsala, i samarbete med Uppsala kommun och Dagvattenguiden. Hela 90 personer deltog vid träffen! I samband med lunchen var det en stadsvandring med tema dagvatten.
3okt_stadsvandr_dagvatten
Presentationerna från dagen finns nu här nedan och sist i listan finns även ett referat som Dagvattenguiden satt ihop.

Inbjudan och program 3 oktober dagvattenseminarium
1_Jenny Oltner dagvattenseminarium 3 okt 2013
2 Susanna H David L Mälaren en sjö för miljoner
3 Kristina Ekholm dagvattenstrategi Uppsala
4a Andreas Jacobs Oxundaån
4b Jonas Christensen dagvattenjuridik
45 Katarina Forslöv Dagvatten Sigtuna
6a Maja Ivarsson Stigande vatten
6b Lynn Joel Uddevalla stigande vatten
Dagvattenguidens referat från seminariedagen 3 okt

5 Seminarium om storskaligt och småskaligt VA i vattenplaneringen
Seminariet om VA genomfördes 19 november i Stockholm, den här gången i samarbete med VAS-rådet för Stockholms län, KSL och VA-planeringsguiden.
Program VA i vattenplaneringen 19 november 2013
David Liderfelt MER
Krister Törneke vägledning VA
Kaspar Fritz o Maria Cassel Ekerö
Karl-Axel Reimer Kretslopp
Helena Segervall Strängnäs