Sjögull i Mälaren

Presskonferens om sjögull i Mälaren 14 april 2014

Ladda ner broschyr: Sjögullsbroschyr

Allmänt om arten
Sjögull (Nymphoides peltata) säljs som en vacker prydnadsväxt för dammar. Den har sitt naturliga ursprung i Västsibirien. Ibland har den satts ut i sjöar eller åar för att man vill försköna vid exempelvis en brygga. Den kan också råka sprida sig från en damm som ligger nära en sjö eller å. Detta kan få ödesdigra konsekvenser. Vattenväxten har en enorm potential att sprida sig och kan skjuta flera meter långa revor på några månader. Växtdelar som lossnar kan spridas långt med strömmar och slå rot och bilda nya kolonier. Den skjuter upp flytblad som helt täcker vattenytan över stora områden. Växten kan växa ner till tre meters vattendjup, vilket gör att stora delar av sjöar helt kan växa igen. Detta kan omöjliggöra bad, fiske och båttrafik där den breder ut sig. Dessutom får det stora ekologiska konsekvenser bl a genom att växten beskuggar botten och konkurrerar ut bland annat andra vattenväxter.

Situationen i Mälaren
Sjögull har spridit sig till Mälaren via Arbogaån, där växten planterades ut i sjön Väringen på 1930-talet. Det sker ingen fröspridning, utan det är en och samma planta som spridit sig vegetativt via Arbogaån och ut i Mälaren. I Mälaren finns arten framför allt vid Arbogaåns mynning i Mälaren, men utbredningsområdet växer varje år. Mindre kolonier har också dykt upp längre österut så långt bort som i Kvicksund. Uppgifter om var arten finns har delvis lagts in i Artportalen, som är en databas där man kan rapportera in och se fynd.

Malaren_sjogull
Kartan visar de i Artportalen rapporterade fynden av sjögull i Mälaren i mars 2014 samt andra kända förekomster.

Om du hittar sjögull på en tidigare okänd plats, är vi väldigt tacksamma om du rapporterar ditt fynd, antingen till Artportalen eller genom att kontakta vattenvårdsförbundet (se kontaktuppgifter under Kontakter). Det går också bra att kontakta Länsstyrelsen eller din kommun.

Följ gärna dessa råd:
• Slå inte bestånd av sjögull, det påskyndar spridningen om inte alla växtdelar samlas upp.
• Kör inte med motorbåt i bestånd eftersom växtdelar slits av vilket kan påskynda spridningen.
• Undvik att köpa sjögull.
• Om du har sjögull i din damm, var försiktig så att växtdelar inte sprids till sjöar eller vattendrag.
• Håll utkik efter sjögull i Mälaren och rapportera till vattenvårdsförbundet, länsstyrelsen eller din kommun om du hittar nya bestånd!

Hur ser det potentiella utbredningsområdet ut?
Sjögull växer ner till ca tre meters djup och kan växa på både hårda och mjuka bottnar. För den västligaste delen av Mälaren, Galten, finns stora områden som är grunda och dit arten troligen skulle kunna sprida sig (se karta nedan).

Malaren_grundare_3 meter_vastra