Nätverksträff för vattenpolitiker

24 april 09:00 - 12:00 Via Skype

Vi kommer att informera om
  • Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner. Vem gör vad? Medlemmar? Vad får kommunerna ut av medlemskap?
  • Enköpings kommuns LEVA-projekt (Lokalt Engagemang för Vatten). Kommunens projektledare, åtgärdssamordnaren för Enköpingsån och Örsundaån och lantbrukare berättar om hur projektet fungerar.
  • Utbildningen ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen”. Vad är kommunens ansvarsområden?