Kategoriarkiv: Aktuellt

Se föreläsning om hur man gör en LIFE-ansökan!

Nu finns den filmade föreläsningen om hur man söker LIFE-finansiering tillgänglig för alla kommuner. Hör av er till elin.angman@lansstyrelsen.se så får ni tillgång till den filmade presentationen samt alla powerpoint-bilder. Föreläsningen berör först LIFE generellt och går sedan in i detalj på allt man måste tänka på när man ska söka pengar. Här finns väldigt…

Läs mer

MER vill bidra till utvecklingen av dagvattenhantering

Under 2019 drev Mälaren en sjö för miljoner (MER) ett projekt med fokus på dagvattenhantering. Ett av de tydliga behov som kom fram i projektet var att medlemskommunerna upplever stora svårigheter att ställa de krav som behövs i planprocessen för att nå miljökvalitetsnormerna i mottagande recipient. Särskilt utmanande blir det i planområden där kommunen inte…

Läs mer

Få stöd i hur du ansöker om och jobbar med ett LIFE-program

Mälarens vattenvårdsförbund är en av parterna i LIFE IP Rich Waters, ett projekt med finansiering från EU:s miljöfond, som syftar till att påskynda genomförandet av vattendirektivet i Sverige. Nu erbjuder förbundet och Mälaren – en sjö för miljoner en digital kurs om hur man gör en ansökan om att få bedriva ett LIFE-projekt. – Under…

Läs mer

Förmånligt pris för MER-kommuner på VA-guidens utbildning om dagvatten

Nu kan MER erbjuda ett mycket förmånligt pris på en kurs i dagvattenutbildning med tillsynsinriktning, som VA-guiden ger den 12-13 maj. Utbildningen är webbaserad och går igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken samt viktiga delar av lagen om allmänna vattentjänster. Under kursen diskuteras även olika renings- och…

Läs mer

sandkrypare

Unik upptäckt med eDNA: Sandkrypare i Sagån

I Sagån har man gjort en ovanlig upptäckt; man har hittat spår av sandkrypare, en karpfisk som kan bli upp till 13 cm lång. Arten har aldrig tidigare påträffats i Sagån och inte heller i övriga Svealand. – Det är så sensationellt att man nästan måste anta att man har tagit fel. Men labbet har…

Läs mer

Se TV-inslag om projektet mot sjögull

I mitten av maj var Västmanlands TV på plats i Kungsör och träffade flera medarbetare inom projektet som arbetar med att bekämpa sjögull och det arbetslag från AMA som tillverkar flytramarna som används. Det blev ett uppskattat studiebesök och ett fint TV-inslag. Se inslaget från Västmanlands TV här Läs mer om projektet mot sjögull  

Läs mer

Tips om ny webbplats om kommunal vattenplanering

Du har väl inte missat den nya webbplatsen vattenplanering.se som EU-projektet LIFE IP Rich Waters tagit fram? Webbplatsen ger dig som jobbar med frågor om vatten i en kommun ny kunskap, tips och idéer om hur du kan jobba ännu mer strategiskt med just din vattenplanering. – Bland allt inspirationsmaterial som samlats på webbplatsen finns…

Läs mer

Mälarinarium nr 1, 2020

Årets första webbinarium i samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund hölls den 18 mars via skype. Temat för Mälarinarierna är pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren. Här kan du se Mälarinariet inspelat. 03:55 – 8:55 kan ni hoppa över, det är bara tekniskt strul och inget av värde att lyssna på. Resten är mer intressant!…

Läs mer

Webbinarium: Lärdomar från framtagandet av ett lokalt åtgärdsprogram

Den 26 mars bjuder Mälaren, en sjö för miljoner (MER), in alla politiker och tjänstepersoner inom MER-kommunerna till ett webbinarium om framtagande av lokala åtgärdsprogram.   Zahrah Livendahl, vattensamordnare på Uppsala kommun, berättar om processen kring att ta fram Fyrisåns lokala åtgärdsprogram (LÅP). Hon kommer att dela med sig av problem och lärdomar med bas i…

Läs mer

Nu finns utbildningen för kommunpolitiker anpassat efter landets alla vattendistrikt

Under hösten lanserade vi en utbildning för kommunpolitiker och tjänstepersoner i Norra Östersjöns vattendistrikt, om deras roll i vattenförvaltningen. Intresset för utbildningen är stort och har nu tagits fram i anpassade versioner för de andra fyra vattendistrikten som finns i Sverige. Förutom att materialet kan användas av politiker och tjänstepersoner på landets kommuner, är det…

Läs mer