Kategoriarkiv: Aktuellt

Vattenpolitiker möts för nätverkande och utbildning

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) arbetar med att stötta medlemskommunerna i det komplexa arbetet med vattenfrågor. – När vi hade en MER-kommunträff på Ultuna i oktober lyftes önskemålet att få fortsätta att utveckla nätverket för de politiker som arbetar med frågor om vatten. Det finns en efterfrågan på en ökad kunskap kring…

Läs mer

Tips om fin informationsfilm

Edsvikens och Oxunda vattensamverkan har tillsammans tagit fram en informationsfilm om hur vi kan minska den påverkan som kommer från dagvatten. En riktigt fin film som vi inom Mälaren Vattenvårdsförbund gärna tipsar om! Filmen Många bäckar små

Läs mer

Höga vattennivåer i Mälaren

Den senaste tidens regnväder har orsakat att vattnet i Mälaren stiger. Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå under torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån till julhelgen. Prognosen från SMHI är att det ska kulminera under dagen senast under morgondagen. Än så länge verkar det inte vara stora materiella skador ännu men det kan komma…

Läs mer

Utbildning om vatten för kommunpolitiker

De kommuner som är med i projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) har lyft behovet av en utbildning om deras ansvar i vattenförvaltningen. Därför har MER samlat tjänstemän och politiker och tillsammans med Mälarens Vattenvårdsförbund och Vattenmyndigheten arbetat fram ett utbildningsmaterial till nya kommunpolitiker. Utbildningsmaterialet är på grundläggande nivå och går igenom kommunernas åtgärder…

Läs mer

Protokoll från årsstämman 2019 i MVVF

Årsstämman i maj blev lyckad, med fint väder, många intressanta programpunkter och seminarier och aktiva deltagare. Här på bilden ser du hur vi inspekterar den nya båten för Mälarprovtagningen på eftermiddagen. Nu finns protokollet från årsmötet utlagt på vår hemsida tillsammans med bilagor och de presentationer som visades från SLU om Mälarprovtagningen 2018 samt SMHI…

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2019

Den 17 maj 2019 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ultuna i Uppsala. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna, därefter information om pågående verksamhet och workshop om framtidsprojekt inom Mälarens vattenvårdsförbund. På eftermiddagen får vi en demonstration av hur vattenprovtagningen går till vid båten i Fyrisån invid Ultuna, samt visning av labbet där vattenproverna från Mälarprovtagningen…

Läs mer

Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är nu klar.

– Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid Vättern. Ett nästa steg är att spåra källorna, säger Anna Rotander, forskare vid Örebro universitet som lett studien.

Mätningarna visar också att Stockholms innerstad hade högre halter av mikroplaster än ute på Mälaren.

– Det som är positivt med resultaten från den här undersökningen är att koncentrationerna i Mälaren inte är så höga som vi befarade. Det innebär att vi fortfarande har goda möjligheter att slippa större förorening av mikroplaster i Mälaren, om vi vidtar åtgärder för att minimera tillförseln redan nu, säger Ingrid Hägermark på Mälarens vattenvårdsförbund.

Mätningar är gjorda i tillflöden, längst ut i sjöarna och i utloppen. Anna Rotander är försiktig i sina slutsatser utifrån mätresultaten:
– Vi skulle behöva göra många fler mätningar för att kunna ge statistiskt säkra resultat, säger hon. Ett skäl är att de uppmätta halterna är låga, särskilt ute på sjöarna. Ett annat skäl är att mängden mikroplaster vid en mätpunkt är beroende av många faktorer, som årstider, väder, sommarturismen och sjöarnas ekosystem.

Mätningarna gjordes under försommaren 2017 med en speciell pump, en teknik som skulle kunna bli en standard för miljöövervakning av mikroplaster i insjöar. Någon sådan finns inte idag.

– Förekomsten av mikroplaster i de stora sjöarna är bekymmersamt. Sjöarna är unika ekosystem och en livsviktig naturresurs som förser miljontals människor med dricksvatten, säger Måns Lindell, projektledare vid Länsstyrelsen i Jönköping.
– Idag filtreras dricksvatten med finare filter än det som använts i denna studie så konsumenterna behöver inte vara oroliga, säger han.

Läs hela nyhetsinslaget på Örebro Universitets hemsida.

Ladda ner rapporten om mikroplaster i stora sjöarna, Mälarens vattenvårdsförbund 2019

För mer information, kontakta:
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se, 010-224 93 72

Sjöfåglar i Mälaren 2018 – rapport från inventeringen klar

Sammanlagt inräknades 7 857 fåglar av 31 arter exklusive storskarv. Storskarv inventerade separat 2017. De inräknade antalen för skrattmås och fisktärna var de högsta sedan inventeringen startade. Även grågås noterades för ett rekordantal. Sämre gick det speciellt för strandskata och silltrut som tappade cirka en tredje del av sina antal från föregående år. En annan…

Läs mer

Stort intresse kring dagvattenhantering

Seminariet om dagvatten som Mälaren – en sjö för miljoner och Vattenmyndigheten arrangerade den 29 januari lockade 250 deltagare från 42 kommuner. Några av de frågeställningar som togs upp var att vad kommer det innebära nu när vattendirektivet införs fullt ut i svensk lag och vilket stöd behöver du i din dagvattenplanering?            Under dagen diskuterades…

Läs mer