Kalender

april 2016
tis 26 Ekosystemtjänster och resiliens – hur kan det användas i kommunernas vattenarbete?

Välkomna till en seminariedag i Eskilstuna 26 april 2016. Inbjudan och program Resiliens och ekosystemtjänster i vattenarbetet – inbjudan Detaljerat program Eskilstuna 26 april Dokumentation  Här finns en sammanfattning av dagen Presentationerna: 1_David Liderfelt inledning 1_Sara Borgström och My Sellberg inledning 2_Sara Borgström Ekosystemtjänster – ett användbart perspektiv 3_Anna Åhr Evertson ekosystemtjänster Upplands Väsby kommun…

09:00 - 16:30
fre 01 Deadline LIFE IP Rich Waters

Vår ansökan behöver befinna sig i Bryssel, påskriven och färdig.

09:00 - 09:30
februari 2016
tis 02 Förbundsträff

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till en förbundsträff den 2-3 februari i Västerås. Den 2:a februari fokuserar vi på Mälaren-en sjö för miljoner och den 3:e februari på förbundets miljöövervakning och revisionen av miljöövervakningsprogrammet. På kvällen den 2 feb ges möjlighet att inta gemensam middag och att lära sig mer om fiskvandringsvägar. Med detta upplägg hoppas…

12:00 - 16:00
oktober 2015
tis 13 Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket

Den 13 oktober 2015 arrangeras en inspirationsdag om kommunernas roller i arbetet med att minska växtnäringsläckaget från lantbruket. Dagen innehåller exempel på hur vattenåtgärder i lantbruket kan genomföras och hur kommunerna på ett aktivt sätt kan arbeta för att stötta åtgärdsarbetet. Läs mer i Inbjudan + program lantbrukssem. Anmälan sker senast 1 oktober via länken i vattenmyndigheternas…

08:15 - 16:00
februari 2015
tor 12 Uppstartsträff för etapp 2 av Mälaren – en sjö för miljoner

Välkomna till Uppsala och uppstarten av etapp 2 för Mälaren – en sjö för miljoner. För detaljerad information: Inbjudan till Uppstratsträff för MER etapp 2_12 feb Uppsala. Anmäl er genom att maila david.liderfelt@lansstyrelsen.se. Mer information om projektet och erbjudandet som gått ut till kommunerna finns här! Notera även att Vattenmyndigheten och länsstyrelsen i Uppsala län…

09:30 - 13:30
januari 2015
tor 29 Workshop om LIFE IP North Baltic

Välkommen att delta på en presentation och workshop kring ansökan för projektet LIFE IP North Baltic. Mer information och anmälan finns här!

13:00 - 17:00
november 2014
tor 13 Miljöåtgärder i jordbruket

13 november anordnar Uppsala vattencentrum (ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU) ett seminarium om åtgärder i jordbruket. Mer information finns här!  

09:30 - 14:30
ons 05 Seminarium om miljögifter i akvatisk miljö

Välkomna på ett seminarium om miljögifter i akvatisk miljö, med fokus på Mälaren och Svealandskusten. Tid och plats: 5 november i Tekniska nämndhuset, Stockholm. Läs mer här: inbjudan_program_seminarium_miljögifter_ver2 OBS! Miljögiftsseminariet den 5/11 är redan fulltecknat, men det finns möjlighet att ställa sig på en väntelista. Se anmälningsuppgifter i programinbjudan.  

09:00 - 16:30
oktober 2014
tis 14 Dagvattenseminarium i Sundbyberg- teknik och praktik

Dagvattenhanteringen är en fortsatt mycket aktuell fråga för kommunerna.  Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar därför tillsammans med Dagvattenguiden och Sundbybergs stad som en uppföljning på förra årets dagvattenseminarium i Uppsala. Läs mer: Inbjudan och program till dagvattenseminarium 14 okt i Sundbyberg Boka av dagen, sprid i era organisationer och…

08:30 - 16:30
september 2014
tor 18 En dag om hantering av förorenade sediment

18 september i arrangerar Mälarens vattenvårdsförbund och Sala kommun en dag om förorenade sediment för kommunerna inom Mälaren – en sjö för miljoner. Under dagen belyser vi juridik och praktik samt undersöker förutsättningarna för ett gemensamt projekt. Nu är inbjudan och program klart, se här! Presentationerna från seminariet finns här!

09:30 - 15:00