Kalender

februari 2016
tis 02 Förbundsträff

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till en förbundsträff den 2-3 februari i Västerås. Den 2:a februari fokuserar vi på Mälaren-en sjö för miljoner och den 3:e februari på förbundets miljöövervakning och revisionen av miljöövervakningsprogrammet. På kvällen den 2 feb ges möjlighet att inta gemensam middag och att lära sig mer om fiskvandringsvägar. Med detta upplägg hoppas…

12:00 - 16:00
oktober 2015
tis 13 Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket

Den 13 oktober 2015 arrangeras en inspirationsdag om kommunernas roller i arbetet med att minska växtnäringsläckaget från lantbruket. Dagen innehåller exempel på hur vattenåtgärder i lantbruket kan genomföras och hur kommunerna på ett aktivt sätt kan arbeta för att stötta åtgärdsarbetet. Läs mer i Inbjudan + program lantbrukssem. Anmälan sker senast 1 oktober via länken i vattenmyndigheternas…

08:15 - 16:00
februari 2015
tor 12 Uppstartsträff för etapp 2 av Mälaren – en sjö för miljoner

Välkomna till Uppsala och uppstarten av etapp 2 för Mälaren – en sjö för miljoner. För detaljerad information: Inbjudan till Uppstratsträff för MER etapp 2_12 feb Uppsala. Anmäl er genom att maila david.liderfelt@lansstyrelsen.se. Mer information om projektet och erbjudandet som gått ut till kommunerna finns här! Notera även att Vattenmyndigheten och länsstyrelsen i Uppsala län…

09:30 - 13:30
januari 2015
tor 29 Workshop om LIFE IP North Baltic

Välkommen att delta på en presentation och workshop kring ansökan för projektet LIFE IP North Baltic. Mer information och anmälan finns här!

13:00 - 17:00
november 2014
tor 13 Miljöåtgärder i jordbruket

13 november anordnar Uppsala vattencentrum (ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU) ett seminarium om åtgärder i jordbruket. Mer information finns här!  

09:30 - 14:30
ons 05 Seminarium om miljögifter i akvatisk miljö

Välkomna på ett seminarium om miljögifter i akvatisk miljö, med fokus på Mälaren och Svealandskusten. Tid och plats: 5 november i Tekniska nämndhuset, Stockholm. Läs mer här: inbjudan_program_seminarium_miljögifter_ver2 OBS! Miljögiftsseminariet den 5/11 är redan fulltecknat, men det finns möjlighet att ställa sig på en väntelista. Se anmälningsuppgifter i programinbjudan.  

09:00 - 16:30
oktober 2014
tis 14 Dagvattenseminarium i Sundbyberg- teknik och praktik

Dagvattenhanteringen är en fortsatt mycket aktuell fråga för kommunerna.  Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar därför tillsammans med Dagvattenguiden och Sundbybergs stad som en uppföljning på förra årets dagvattenseminarium i Uppsala. Läs mer: Inbjudan och program till dagvattenseminarium 14 okt i Sundbyberg Boka av dagen, sprid i era organisationer och…

08:30 - 16:30
september 2014
tor 18 En dag om hantering av förorenade sediment

18 september i arrangerar Mälarens vattenvårdsförbund och Sala kommun en dag om förorenade sediment för kommunerna inom Mälaren – en sjö för miljoner. Under dagen belyser vi juridik och praktik samt undersöker förutsättningarna för ett gemensamt projekt. Nu är inbjudan och program klart, se här! Presentationerna från seminariet finns här!

09:30 - 15:00
tor 11 Levande åar och fiskrika stadsparker

11 september 2014 anordnar Mälarens vattenvårdsförbund inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner ett seminarium i Eskilstuna om fria vandringshinder för fisk. Seminariet anordnas tillsammans med Eskilstuna kommun och med stöd från Vattenmyndigheten och Mälardalsrådet. Här finns inbjudan och uppdaterat program: Inbjudan och program-Levande åar och fiskrika stadsparker 11sept Eskilstuna Presentationer och anteckningar från…

09:00 - 17:00
juni 2014
ons 04 Studieresa om åtgärder inom lantbruket 4 juni

Välkommen att följa med på studieresa om åtgärder för minskat näringsläckage inom lantbuket runt Enköping och Västerås 4 juni! Nu är programmet klart: Studieresa om åtgärder i lantbruket 4 juni – inbjudan och program Välkommen med din anmälan! Förhoppningsvis får vi lite bättre väder än förra gången.. Foto: Susanna Hansen Dokumentationen hitter ni här.  

09:00