Mälarinarium 2:2019

Vi bjuder in samtliga medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och projektet Mälaren -en sjö för miljoner (MER) till en information via Skype /webbinarium om pågående projekt inom SLU som har anknytning till MVVF eller Mälaren. Detta är det andra Mälarinariet och tanken är att de kommer att hållas ca 4 gånger per år, för att alla medlemmar ska kunna få kontinuerlig information om vad som pågår inom vårt forskningssamarbete mellan SLU och MVVF.

 

Preliminär agenda:

  • Genomgång av den nya websidan som visar våra databaser (Stina Drakare)
  • Information om ny app för skattning av förekomst av alger (Petra Philipsson, Brockmann Geomatics)
  • Akvatiska resurser uppdaterar oss om sitt arbete om fisk (Thomas Axenrot, SLU Aqua)
  • Pågående läkemedelsprovtagning i Mälaren (Ingrid Hägermark)
  • Planering examensarbeten på UU och SLU (Stephan Köhler)
  • Önskemål om nästa webbinarium (december ?) och input för Mälarseminarium på SLU den 24 oktober

Vill du delta? Maila Ingrid Hägermark (ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se) så får du en inbjudan till skypemötet.