Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2018

Varmt välkomna till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma på Ängsö slott i Västerås kommun den 16 maj 2018.

Handlingarna inför stämman kommer att finnas att ladda ner från hemsidan ca en månad före stämman.

Vi kallar samtliga medlemsorganisationer till stämman, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde – såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer – är välkomna att delta på förbundsstämman för information om verksamheten.

Tid: Kl. 09.15 – 15.00

Anmälan sker till förbundssekreterare:
Ingrid Hägermark
Sekreterare
Mälarens vattenvårdsförbund
C/O Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Tel: 010-224 93 72
E-post: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se