Kalender

september 2019
fre 20 Mälarinarium 2:2019

Vi bjuder in samtliga medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och projektet Mälaren -en sjö för miljoner (MER) till en information via Skype /webbinarium om pågående projekt inom SLU som har anknytning till MVVF eller Mälaren. Detta är det andra Mälarinariet och tanken är att de kommer att hållas ca 4 gånger per år, för att…

13:00 - 14:00
juni 2019
mån 17 Mälarinarium

Dokumentation från dagens webbinarium: Minnesanteckningar Mälarinarium 20190617 Webinarium_Mälaren20190617_pres Stephan K Info board Mälaren Inspelning av webbinariet på Youtube  

13:00 - 14:00
maj 2019
fre 17 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2019

Den 17 maj 2019 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ultuna i Uppsala, i lokalen Loftet på plan 2 i restaurangen Ladugården. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna, därefter information om pågående verksamhet och workshop om framtidsprojekt inom Mälarens vattenvårdsförbund. På eftermiddagen får vi en demonstration av hur vattenprovtagningen går till vid båten i Fyrisån invid…

09:15 - 15:15
januari 2019
tis 29 Seminarium om dagvattenhantering

Vad säger lagstiftningen om dagvattenhantering? Hur fungerar det i praktiken på kommunerna? Vilka lagkrav och styrmedel finns och vilka behövs? Den 29 januari 2019 får ni svar på dessa frågor. Sidinnehåll Under dagen får ni höra kommuner berätta om hur de i praktiken hanterar dagvattenfrågan från översiktsplan och detaljplan till byggande och drift. Vattenmyndigheten och…

08:30 - 16:00
oktober 2018
tor 25 Mälarseminariet 2018

Välkommen till Mälarseminariet 2018! Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2018 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning på…

09:00 - 16:00
fre 19 Styrelsemöte

Styrelsemöte i Södertälje

09:30 - 12:00
maj 2018
ons 16 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2018

Den 16 maj 2018 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ängsö skola, mitt i Ängsö naturreservat i Västerås. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna. Direkt efter stämman får vi information om den nyligen ingångna överenskommelsen om forskningssamarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Mälarens vattenvårdsförbund. Lunchen äter vi vid Ängsö fisk. Efter lunchen kommer några  workshops om olika framtidsfrågor för Mälaren att hållas. Därefter…

09:15 - 15:00
oktober 2017
tor 26 Kunskapsdag om vatten i Stockholm 2017

Välkomna till Stockholm 26/10-17 för erfarenhetsutbyte om vatten Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till en dag där man får del av olika kommuners erfarenheter om vattenarbetet. Först får ni ta del av korta presentationer om bra saker som andra kommuner har gjort eller frågeställningar som behöver lösas. I den andra delen får…

09:30 - 16:00
maj 2017
tis 09 Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 2017

Den 9 maj 2017 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ragn-Sells konferensanläggning Sätra Gård invid deras anläggning Högbytorp i Upplands-Bro kommun. Högbytorp är norra Europas största avfallsanläggning. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna. Efter lunchen kommer några miniseminarier om resultat och verksamhet från Mälarens vattenvårdsförbund 2016 att hållas. Därefter avslutas stämman på eftermiddagen med en guidad tur på Högbytorp med fokus…

09:00 - 15:30
november 2016
tis 29 Kunskapsdag om små avlopp, Knivsta 29 november 2016

För mer info samt anmälan:  Inbjudan kunskapsdag små avlopp Knivsta 29 nov Program – Kunskapsdag om små avlopp knivsta 29 nov Genomförandet av kunskapsdagen har medfinansierats med av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Se samtliga föredrag i efterhand!   Davids bilder: 1 Mälaren – en sjö för miljoner_David Liderfelt_Mvvf 2…

09:30 - 16:30