Kalender

oktober 2019
fre 25 Träff MER-kommunerna den 25 oktober i Uppsala

Under dagen ska vi prata hur vi bäst nyttjar våra gemensamma resurser för att underlätta kommunernas komplexa arbete med vattenfrågorna, vi ska starta upp nätverket för vattenpolitiker och prata projektutveckling. Det kommer också finnas möjlighet att gå på föreläsningar om vattenvård och kommunernas roll i vattenförvaltningen. Vi ser gärna att det kommer minst en tjänsteman…

09:00 - 15:00
tor 24 Mälarseminariet 2019

Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren. Välkommen till SLU den 24 oktober!

09:00 - 16:00
september 2019
fre 20 Mälarinarium 2:2019

Dokumentation från Mälarinarium/webbinarium den 20 september 2019: Minnesanteckningar från Mälarinarium 190920 Info board Mälaren Inspelning av webbinariet på Youtube Länk till SLU:s nya sida på webben,  ”Fokus på Mälaren” Ppt-presentation av CyanoAlert, ny miljöövervakning av algblomningar, Petra Philipsson Brockman Geomatics Agenda: Genomgång av den nya websidan som visar våra databaser (Stina Drakare) Information om ny…

13:00 - 14:00
juni 2019
mån 17 Mälarinarium

Dokumentation från dagens webbinarium: Minnesanteckningar Mälarinarium 20190617 Webinarium_Mälaren20190617_pres Stephan K Info board Mälaren Inspelning av webbinariet på Youtube  

13:00 - 14:00
maj 2019
fre 17 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2019

Den 17 maj 2019 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ultuna i Uppsala, i lokalen Loftet på plan 2 i restaurangen Ladugården. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna, därefter information om pågående verksamhet och workshop om framtidsprojekt inom Mälarens vattenvårdsförbund. På eftermiddagen får vi en demonstration av hur vattenprovtagningen går till vid båten i Fyrisån invid…

09:15 - 15:15
januari 2019
tis 29 Seminarium om dagvattenhantering

Vad säger lagstiftningen om dagvattenhantering? Hur fungerar det i praktiken på kommunerna? Vilka lagkrav och styrmedel finns och vilka behövs? Den 29 januari 2019 får ni svar på dessa frågor. Sidinnehåll Under dagen får ni höra kommuner berätta om hur de i praktiken hanterar dagvattenfrågan från översiktsplan och detaljplan till byggande och drift. Vattenmyndigheten och…

08:30 - 16:00
oktober 2018
tor 25 Mälarseminariet 2018

Välkommen till Mälarseminariet 2018! Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2018 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning på…

09:00 - 16:00
fre 19 Styrelsemöte

Styrelsemöte i Södertälje

09:30 - 12:00
maj 2018
ons 16 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2018

Den 16 maj 2018 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ängsö skola, mitt i Ängsö naturreservat i Västerås. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna. Direkt efter stämman får vi information om den nyligen ingångna överenskommelsen om forskningssamarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Mälarens vattenvårdsförbund. Lunchen äter vi vid Ängsö fisk. Efter lunchen kommer några  workshops om olika framtidsfrågor för Mälaren att hållas. Därefter…

09:15 - 15:00
oktober 2017
tor 26 Kunskapsdag om vatten i Stockholm 2017

Välkomna till Stockholm 26/10-17 för erfarenhetsutbyte om vatten Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till en dag där man får del av olika kommuners erfarenheter om vattenarbetet. Först får ni ta del av korta presentationer om bra saker som andra kommuner har gjort eller frågeställningar som behöver lösas. I den andra delen får…

09:30 - 16:00