Kalender

oktober 2018
tor 25 Mälarseminariet 2018

Välkommen till Mälarseminariet 2018! Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2018 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning på…

09:00 - 16:00
fre 19 Styrelsemöte

Styrelsemöte i Södertälje

09:30 - 12:00
maj 2018
ons 16 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2018

Den 16 maj 2018 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ängsö skola, mitt i Ängsö naturreservat i Västerås. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna. Direkt efter stämman får vi information om den nyligen ingångna överenskommelsen om forskningssamarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Mälarens vattenvårdsförbund. Lunchen äter vi vid Ängsö fisk. Efter lunchen kommer några  workshops om olika framtidsfrågor för Mälaren att hållas. Därefter…

09:15 - 15:00
oktober 2017
tor 26 Kunskapsdag om vatten i Stockholm 2017

Välkomna till Stockholm 26/10-17 för erfarenhetsutbyte om vatten Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till en dag där man får del av olika kommuners erfarenheter om vattenarbetet. Först får ni ta del av korta presentationer om bra saker som andra kommuner har gjort eller frågeställningar som behöver lösas. I den andra delen får…

09:30 - 16:00
maj 2017
tis 09 Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 2017

Den 9 maj 2017 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ragn-Sells konferensanläggning Sätra Gård invid deras anläggning Högbytorp i Upplands-Bro kommun. Högbytorp är norra Europas största avfallsanläggning. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna. Efter lunchen kommer några miniseminarier om resultat och verksamhet från Mälarens vattenvårdsförbund 2016 att hållas. Därefter avslutas stämman på eftermiddagen med en guidad tur på Högbytorp med fokus…

09:00 - 15:30
november 2016
tis 29 Kunskapsdag om små avlopp, Knivsta 29 november 2016

För mer info samt anmälan:  Inbjudan kunskapsdag små avlopp Knivsta 29 nov Program – Kunskapsdag om små avlopp knivsta 29 nov Genomförandet av kunskapsdagen har medfinansierats med av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Se samtliga föredrag i efterhand!   Davids bilder: 1 Mälaren – en sjö för miljoner_David Liderfelt_Mvvf 2…

09:30 - 16:30
oktober 2016
ons 26 Vatten – begränsning eller möjlighet?

Välkomna till en träff för politiker i projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Träffen riktar sig också till tjänstemän som vill delta. I mån av plats riktar sig inbjudan även till  kommuner utanför Mälaren – en sjö för miljoner välkomna. Inbjudan: Vatten – begränsning eller möjlighet Västerås 26 oktober Här är programmet DOKUMENTATION 1 Välkomna_Minoo Akhtarzand…

09:00 - 12:00
ons 19 Vatten i samhällsplaneringen – ett seminarium om miljökvalitetsnormerna

Information och länk till anmälan finns här: Inbjudan Vatten i samhällsplaneringen Västerås 19 oktober och här på vattenmyndighetens hemsida. Här är programmet! DOKUMENTATION Korta referat Sammanställning av diskussioner Sammanställning av post it-lappar 1 Mälaren en sjö för miljoner och LIFE IP_David Liderfelt 2 Nytt från Vattenmyndigheten_Mats Wallin 3 MKN och fysisk planering_Susann Jonsson 4 Vatten…

09:30 - 16:00
maj 2016
tis 31 Seminarium om Mälarregionens dricksvattenförsörjning

31 maj arrangerar Mälarens vattenvårdsförbund inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner ett seminarium om dricksvattenfrågor i Mälardalen.  Seminariet har planerats tillsammans med Vattenmyndigheten, Norrvatten och Stockholm vatten. Inbjudan och program: Mälardalens dricksvattenförsörjning – seminarium 31 maj i Stockholm_inbjudan och program Anmäl dig här! DOKUMENTATION 1 Moderatorns bilder 2 På gång i MER –…

09:30 - 16:00
tis 10 Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 2016

Den 10 maj 2016 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Gripsholms värdshus, Kyrkogatan 1, Mariefred. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna. Efter lunchen kommer några miniseminarier om resultat och verksamhet från Mälarens vattenvårdsförbund 2015 att hållas. Därefter avslutas stämman med en visning på Gripsholms slott, med vinkling mot vatten. Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde – såsom kommuner, länsstyrelser,…

09:15 - 15:00